New Website

dmli

ताजा खबर

APG -Technical Assistance and Mentorship Program

 सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि एसिया प्रशान्त समूह (Asia Pacific Group on Money Laundering-APG) को सहयोग तथा समन्वय एवं न्युजिल्याण्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा Technical Assistance and Mentorship Program  यही फेब्रुअरी १८ देखि २२ सम्म सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नेपालको भ्रष्टाचार निवारणमा Financial Intelligence को उपयोगलाई प्रभावकरी बनाउने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वित्तीय जानकारी इकाई र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग बीचको सहकार्य तथा समन्वय अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको थियो । सो कार्यक्रमका लागि APG का Deputy Director Shannon Rutherford  तथा Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) बाट Expert Masud Rana  नेपाल आउनुभएको थियो । उक्त कार्यक्रम अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वित्तीय जानकारी इकाई तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा आयोजना गरिएको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी तथा विशेष सरकारी वकील कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।