dmli

ताजा खबर

वित्तीय विवरण विश्लेषण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन

नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

पुल्चोक, ललितपुर

 

यस विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनुसन्धान सीप एवं क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम अन्तर्गत यही मिति २०७४।११।०६ गतेदेखि ५ दिने वित्तीय विवरण विश्लेषण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएको छ । विभागसँग भएको सम्झौता बमोजिम Bizguru प्रा. लि. ले सञ्चालन गरेको उक्त तालिममा विभागमा कार्यरत ३० जना कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित संस्थाहरुको वासलात, आय विवरण, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरुको विश्लेषण गर्ने सीप विभागका अनुसन्धान तथा जाँचबुझ अधिकृत एवं सहयोगी कर्मचारीहरुका निमित्त आवश्यक पर्ने भएको र उक्त तालिम कार्यक्रम सो सीप हासिल गराउन सफल रहेको सहभागीहरुको पृष्ठपोषण रहेको थियो ।

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010225
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np