dmli

ताजा खबर

आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिहरुको सूची

आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिहरुको सूची

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010224
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np