dmli

ताजा खबर

ARIN-AP को सदस्यता

अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लुकाएको सम्वन्धमा  कारवाही गर्न सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित Assets Recovery Interagency  Network Asia Pacific(ARIN-AP) को मिति December 6,2017 को निर्णयानुसार नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको छ । 

 

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010225
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np