dmli

ताजा खबर

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार कारवाही

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि., नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लि. तथा सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लि., को नक्कली शेयर कारोवार भएको सम्बन्धमा बोर्डबाट तहकिकात भै तहकिकात प्रतिवेदन अनुसार श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाण्डौंको स्वीकृतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका तहकिकात अधिकारीबाट गोविन्द घिमिरे विरुद्ध काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७४।०३।२३ मा मुद्दा दायर गरिएको छ । साथै मिति २०७४।०९।२१ मा बोर्डको निर्णयले देहाय बमोजिमका धितोपत्र व्यवसायी दलाल कम्पनी, दलाल कम्पनीका सम्बन्धित कार्यकारी प्रमुखहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा धितोपत्र सम्बन्धि ऐन अनुसार कारवाही गरिएको छ ।

(१) चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लि.को नक्कली शेयर खरिद बिक्री भएको सम्बन्धमा बोर्डका तहकिकात अधिकारीको प्रतिवेदन बमोजिम शेयर कारोबार शिलशिलामा कुनै व्यक्ति वा संस्थानसंग व्यवसायिक सम्बन्ध कायम गर्दा त्यस्तो ग्राहकको स्पष्ट पहिचान खुल्ने कागजात तथा विवरण लिई सोको अभिलेख राख्नुपर्नेमा नराखेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, सो अन्र्तगत जारी भएका नियम, निर्देशन, आदेश, परिपत्र तथा सम्बद्ध अन्य कानुन बमोजिम संस्थालाई तोकिएको कार्यहरु गर्ने गराउनु पर्ने तथा कानूनी दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोजिम ग्राहकको पहिचान यकिन गर्नु गराउनु पर्नेमा सो नगर्नु तथा ग्राहकको पहिचानको अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने व्यवस्था बमोजिमको कार्य नगरेको साथै सरल वा बृहद ग्राहक पहिचान, प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रण, अनुगमन समबन्धको समाप्ति लगायतका सम्बन्धित अन्य विषयमा आन्त।िक नीति तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०६९ को बर्खिलाप कार्य भएबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनको दफा ७फ को उपदफा (१) ले खण्ड (ख) को उल्लघंन गरेकोेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (दोस्रो संशोधन सहित) को दफा ७फ. को खण्ड (ख) बमोजिम अग्रवाल सेक्युरिटिज प्रा.लि.लाई रु दस लाख जरिवाना गरिएको छ ।

 (२) नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लि.को नक्कली शेयर खरिद कारोबार भएको सम्बन्धमा बोर्डका तहकिकात अधिकारीको प्रतिवेदन अनुसार शेयर कारोबार गर्दा ग्राहकको स्पष्ट पहिचान कायम हुने गरी विवरण राख्नुपर्नेमा सो नराख्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, सो अन्र्तगत जारी भएका नियम, निर्देशन, आदेश, परिपत्र तथा सम्बद्ध अन्य कानुन बमोजिम संस्थालाई तोकिएको कार्यहरु गर्ने गराउनु पर्नेमा सो नगरेको, ग्राहकको पहिचान यकिन गर्ने गराउने र अभिलेख दुरुस्त राख्न लगाउने कार्य नगरेको, सरल वा बृहद ग्राहक पहिचान, प्रविधिको दुरुपयोगमा नियन्त्रण, अनुगमन समबन्धको समाप्ति लगायतका सम्बन्धित अन्य विषयमा आन्त।िक नीति तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०६९ को दफा ४, दफा १८ र दफा १९ को बर्खिलाप कार्य गरेकोेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (दोस्रो संशोधन सहित) को दफा ७फ. को खण्ड (ख) बमोजिम धितोपत्र दलाल श्रीहरि सेक्युरिटिज प्रा.लि. लाई रु स लाख जरिवाना गरिएको छ ।