dmli

ताजा खबर

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

 सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन त्यस्ता कसूरहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा विश्लेषणका लागि पारस्परिक समन्वय बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८-७३) को रणनीतिक उद्देश्य नं. १ बमोजिम यस सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा समाज कल्याण परिषद् बीच आज मिति २०७५।०७।२८ मा पारस्परिक समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्पन्न भयो ।उक्त समझदारी पत्रमा विभागको तर्फबाट महानिर्देशक श्री जीवनप्रकाश सिटौला तथा परिषद्को तर्फबाट सदस्य-सचिव श्री राजेन्द्र कुमार पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभयो। 

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010225
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np