New Website

dmli

ताजा खबर

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन त्यस्ता कसूरहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा विश्लेषणका लागि पारस्परिक समन्वय बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८-७३) को रणनीतिक उद्देश्य नं. १ बमोजिम यस सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्का बीच मिति २०७५।११।१५ मा पारस्परिक समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा विभागको तर्फबाट महानिर्देशक श्री जीवन प्रकाश सिटौला र परिषद्को तर्फबाट परिषद्का सचिव श्री हरिशंकर ज्ञवालीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।